Phân loại đất thu tiền sử dụng đất ở Phú Quốc

(Cập nhật: 1/8/2019 8:19:01 PM)

Việc phân loại đất thu tiền sử dụng đất ở Phú Quốc giúp cho cơ quan tài nguyên có thể kiểm soát được tình hình đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, việc phân loại làm cho nhà đầu tư cảm thấy hơi rắc rối và có phần khó hiểu.

Phân loại đất thu tiền sử dụng đất ở Phú Quốc

Việc phân loại đất thu tiền sử dụng đất ở Phú Quốc giúp cho cơ quan tài nguyên có thể kiểm soát được tình hình đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, việc phân loại làm cho nhà đầu tư cảm thấy hơi rắc rối và có phần khó hiểu. Để giúp nhà đầu tư hiểu rỗ hơn, VSR sẽ phân tích tại bài viết sau đây.

Phân loại đất có thu tiền và đất không thu tiền sử dụng đất

Nhiều nhà đầu tư lựa chọn Phú Quốc là điểm đầu tư của mình bởi những tiềm năng vốn có của nó. Sau khi tiến hành quá trình mua bán đất nền tại Phú Quốc thành công, nhà đầu tư phải nộp một khoản tiền sử dụng đất nhất định. Những khoản tiền này thường được nhà đầu tư nộp luôn mà ít tìm hiểu hoặc có tìm hiểu nhưng vẫn chưa thực sự hiểu rõ.

 thu tiền sử dụng đất Phú Quốc 456

Theo đúng Luật đất đai 2013, hộ gia đình hoặc cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng có nguồn gốc là đất ở sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Còn nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại Phú Quốc (không phải là đất ở) có nguồn gốc nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trừ tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ để thu tiền sử dụng đất Phú Quốc cho nhà đầu tư tham khảo

Các quy định về thu tiền sử dụng đất ở Phú Quốc cũng đều sẽ căn cứ theo những văn bản quy chuẩn pháp lý đất đai hiện hành gồm có:

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài có nguồn gốc được Nhà nước giao đất.

 thu tiền sử dụng đất Phú Quốc 89

Về miễn, giảm tiền sử dụng đất, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP bổ sung quy định, tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 01/07/2014 khi chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/07/2014 trở về sau thì xử lý như sau:

Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

– Trường hợp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì người nhận chuyển nhượng tiếp tục được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án.

– Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định đối với dự án sau chuyển nhượng. Trường hợp người chuyển nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính về đất đai thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyển nhượng đã nộp.

Trên đây là chi tiết về thu tiền sử dụng đất ở Phú Quốc. Ngoài những tin tư vấn về pháp lý, VSR còn có nhiều tin tư vấn về bán đất nền tại Phú Quốc, mô hình đầu tư đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư tham khảo. Hãy liên hệ với VSR chúng tôi ngay hôm nay theo

Hotline: Công ty: 093.982.1919 để được tư vấn tận tình.

Hotline:0902266769